<bgcolor="black"<
  

Des Duivels . Info

 
 

Inkom.

Deze site heeft als doel een punt in het Nederlands taalgebied te zijn waar ondubbelzinnige en correcte informatie over het satanisme en de Church of Satan te vinden is. Het forum is momenteel offline, er wordt gewerkt aan een nieuwe versie.

Deze site is noch wettelijk noch financieel afhankelijk van de Church of Satan. De bedoeling is enkel het in het Nederlands beschikbaar maken van correcte informatie omtrent satanisme en de Church of Satan.

Er zijn géén plaatselijke afdelingen of lokale “Kerken van Satan”. De Church of Satan is een unieke internationale organisatie met hoofdkwartier in New York. Er zijn leden wereldwijd, maar er bestaat niet zoiets als onderafdelingen van de Church of Satan, of plaatselijke kantoren of takken ervan.

De Church of Satan tolereert geen criminele activiteiten van haar leden.

 

DesDuivels.Info zal zeer waarschijnlijk evolueren, uitbreiden en aangescherpt worden, hoewel de site nooit zal afwijken van zijn basisbedoeling.

 

Church of Satan

 

De eigenaar van deze webstek gebruikt reeds enige tijd de nom de plume “Ænigma” op het wereldwijde web, en is een actief lid (3e graad) van de Church of Satan, geëerd met de titel “Reverend”.

Het Baphomet symbool links bovenaan deze pagina's is copyright © Church of Satan, en wordt gebruikt met vriendelijke permissie.

 

Inkom - Religie/Filosofie- Origine- Humor- Bronnen - Lidmaatschap - Contacteer - Links
© Des Duivels . Info

 

Alle teksten, tenzij anders vermeld, zijn © Reverend Ænigma.
Het Baphomet symbool is © Church of Satan, en wordt gebruikt met vriendelijke toestemming.