<bgcolor="black"<
  

Des Duivels . Info

 
 

Humor.

Humor is belangrijk voor de satanist. Humor leert relativeren en verleent perspectief, en komt nu eenmaal vanzelf voor levensgenieters.

Voor “The Satanic Bible” geschreven werd, gold “Johnson Smith’s novelty catalogue” als de “bijbel” van het satanisme: een collectie grappen en attributen die ideaal waren om mensen die al teveel over het paard getild waren, of zichzelf te serieus namen, terug wat perspectief en zelfrelativering bij te brengen.

De reden dat de eerste publieke Satanische Hoogmis op 6 juni 2006 plaatsvond (6/6/6) was precies om te spotten met het bijgeloof in de mystieke kracht die toegewezen wordt aan abstracte concepten als getallen. Omdat wereldwijd zovele christenen in meer of mindere mate geloof hechten aan 666 als “het getal van het Beest”, koos de Church of Satan net die datum uit om haar veertigjarig bestaan te vieren met een Satanische Hoogmis.
Satanisme erkent immers dat alle religies showbusiness zijn, en de Church of Satan is één van de zeldzame religieuze organisaties die daar ook gewoon voor uitkomt.

Het is ook een gegeven binnen het satanisme dat een magiër zonder gevoel voor humor nooit erg succesvol kan zijn.

Maar hoewel humor een onlosmakelijk onderdeel van het satanisme en een satanische levensstijl is, is het niet al humor wat de klok slaat in het satanisme. Naast een gevoel voor humor bezat Dr. LaVey ook een grote dosis ernst, en was hij zeker oprecht in zijn filosofie en ideeën.

Die combinatie van humor en ernst is iets wat een buitenstaander vaak moeilijk kan vatten, waardoor men de Church of Satan, geheel onterecht, soms maar al te graag afdoet als slechts één van beide. Er is soms echter meer dan één laag, en er is niet altijd één laag die belangrijker is dan de andere. Satanisten slagen er vaak wonderwel in om wat onverenigbaar lijkt toch te verenigen, en de verwarring die daarrond kan onstaan bij buitenstaanders is, op zich, ook een bron van humor voor de satanist.

Satanisme vertegenwoordigt doorgaans de "derde zijde" in een dilemma. Het satanisme is niet zomaar op één zijde vast te pinnen, en trotseert simpele categorisatie. Satanisten of het satanische denken proberen vastpinnen op een eenzijdig perspectief, wordt vaak vergeleken met het proberen tegen de muur spijkeren van vla.

 

Inkom - Religie/Filosofie- Origine- Humor- Bronnen - Lidmaatschap - Contacteer - Links
© Des Duivels . Info

 

Alle teksten, tenzij anders vermeld, zijn © Reverend Ænigma.
Het Baphomet symbool is © Church of Satan, en wordt gebruikt met vriendelijke toestemming.