<bgcolor="black"<
  

Des Duivels . Info

 
 

Lidmaatschap.

Het satanisme kent slechts één officiële Kerk: de Church of Satan, met administratief centrum in New York. Er zijn geen plaatselijke takken of andere “satanische” groeperingen die erkend worden door de Church of Satan. Wereldwijd is de Church of Satan de enige organisatie waar men zeker is met satanisten te maken te hebben, die het erfgoed van Dr. LaVey voortzetten in woord en daad.


Wie wil kan lid worden van de Church of Satan. Om lid te worden dien je de “Affiliation” pagina op de Church of Satan website grondig te lezen voor verdere instructies.
Lidmaatschap kost momenteel éénmalig $200.

Er zijn twee vormen van lidmaatschap in de Church of Satan: geregistreerd lid en actief lid. Een geregistreerd lid is iemand die het lidgeld betaald heeft en daarvoor een karmozijnrode lidkaart ontvangt. Er zijn geen verdere verplichtingen of betalingen, behalve dat men wettelijk volwassen dient te zijn in het land waarin men woont vooraleer men lid mag worden.

De tweede vorm van lidmaatschap is “actief lid”, wat betekent dat men een meer actieve rol in de Church of Satan wil spelen. Niet iedereen wordt aanvaard als actief lid, en bij het aanvragen van actief lidmaatschap dient men een uitgebreide vragenlijst te beantwoorden, alsook enkele persoonlijke gegevens door te geven. De Church of Satan vraagt van actieve leden dat hun vertegenwoordiging van zichzelf strookt met de CoS definitie van “satanist”.

De hiërarchie van de Church of Satan is als volgt:

0° Geregistreerd lid
1° Actief lid, Satanist
2° Witch/ Warlock
3° Priestess/Priest
4° Magistra/Magister
5° Maga/Magus


De titels “Agent”, “Administrator” en “Grotto Master” zijn beschrijvingen van wat bepaalde leden doen, en kunnen toegekend worden aan elk lid onafhankelijk van graad.
Een “Agent” is iemand die toestemming heeft de Church of Satan te vertegenwoordigen naar de pers toe. “Administrators” werken, zoals de naam suggereert, mee in de administratie van de organisatie. “Grotto Masters” zijn Church of Satan leden die aan het hoofd van een Grotto staan – een groep CoS leden die in geografische nabijheid van elkaar wonen en samenkomen om aan bepaalde projecten te werken. Momenteel is het echter zo dat het Grotto systeem uitgerangeerd wordt, en er dus steeds minder en minder Grotto’s zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunnen Grotto’s wel nog blijven bestaan of opgericht worden.

De titels “Hogepriester” en “Hogepriesteres” zijn eveneens beschrijvingen van activiteiten, maar deze titels zijn uniek, en kunnen dus door slechts één persoon tegelijk gehouden worden, namelijk de personen gelast met het dagelijks beheren van de Church of Satan als internationale religieuze organisatie. De graad van de huidige Hogepriester, Peter Gilmore, is Magus, terwijl Hogepriesteres Peggy Nadramia een Magistra is.

Men kan geen applicatie indienen voor een bepaalde graad, noch een graad aanvragen. Graden worden aangeboden door de Hogepriester(es), maar de vereiste kwalificaties ervoor worden niet vrijgegeven, dit om titeljagers te ontmoedigen. Wel kan gezegd worden dat men blijk moet geven in de definitie van “satanist” te passen, een goede kennis moet hebben van het satanisme, en ook wat dient te bereiken in de echte wereld buiten de Church of Satan.

Men kan ook satanist zijn zonder lid te worden van de Church of Satan, lid worden is immers een persoonlijke keuze. Om satanist te zijn volstaat het zich te herkennen in The Satanic Bible, lidmaatschap in de Church of Satan is niet vereist.

Het is ook zo dat individuen als satanist of satanisch aanzien kunnen worden, zonder dat deze individuen daarom lid hoeven te zijn van de Church of Satan – omdat ze daar niet voor kiezen, of mogelijk omdat ze in een ander tijdvak leefden en er nog geen Church of Satan, en dus geen gecodificeerde vorm van Satanisme, was. Naar dergelijke individuen wordt vaak verwezen als de facto satanisten.

 

 

Inkom - Religie/Filosofie- Origine- Humor- Bronnen - Lidmaatschap - Contacteer - Links
© Des Duivels . Info

 

Alle teksten, tenzij anders vermeld, zijn © Reverend Ænigma.
Het Baphomet symbool is © Church of Satan, en wordt gebruikt met vriendelijke toestemming.